Ένας σύντομος απολογισμός του προγράμματος ΟΕΦ 2021-2022

You are currently viewing Ένας σύντομος απολογισμός του  προγράμματος ΟΕΦ 2021-2022

Προς την ολοκλήρωση του βαίνει το πρώτο πρόγραμμα ΟΕΦ της ΕΛΑΙΟΥ ΟΖΕΙΝ ως αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών στον τομέα του ελαιολάδου.  Το πρόγραμμα που λήγει στις 31/12/2022 είχε ως κεντρικούς στόχους τον μετριασμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ελαιοκαλλιέργειας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελαιοκομικών εκμεταλλεύσεων και τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής ελαιολάδου.

Για την προσέγγιση των στόχων αυτών αναπτύχθηκε μιας σειρά δραστηριοτήτων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν:

  • H εγκατάσταση πιλοτικού συστήματος παρακολούθησης πληθυσμού δάκου με σκοπό τη δημιουργία ενός συστήματος έγκαιρης αναγνώρισης των τάσεων διακύμανσης του πληθυσμού του δάκου μέσω του οποίου θα ενημερώνονται οι παραγωγοί – μέλη της ΟΕΦ για να εφαρμόζουν τις κατάλληλες πρακτικές καταπολέμησης.
  • Η πιλοτική εφαρμογή εναλλακτικών τεχνικών καταπολέμησης του δάκου στο πλαίσιο της οποίας . Η δραστηριότητα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των προσπαθειών της ΟΕΦ για τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας του ελαιολάδου, τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της χρήσης συνθετικών εντομοκτόνων και της μείωσης του κόστους παραγωγής και αύξησης της παραγωγικότητας των ελαιώνων.
  • Η πλήρης συμμόρφωση των διαδικασιών παραγωγής ελαιοκάρπου με τις απαιτήσεις του προτύπου ολοκληρωμένης διαχείρισης Agro 2.1-2.2/3. Η συμμόρφωση αυτή αποτυπώνει με τον πλέον εμφανή τρόπο τη δέσμευση της ΕΛΑΙΟΥ ΟΖΕΙΝ για την παραγωγή ελαιοκομικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και σύμφωνα με αειφορικές πρακτικές.
  • Η κατάρτιση των παραγωγών, μέσω της συμμετοχής τους σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που συνοδεύτηκε από επιδείξεις πρακτικών στον αγρό και κάλυψε σημαντικές πτυχές της παραγωγικής διαδικασίας όπως η λίπανση και θρέψη των ελαιώνων , καθώς και η διαχείριση των εδαφικών πόρων
  • Ο προμήθεια και διανομή στους παραγωγούς εξοπλισμού (παλετοκιβώτια και θαμνοκοπτικά) που θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του ελαιοκάρπου
  • Ηλεκτρονικό σύστημα ιχνηλασιμότητας που καλύπτει τα στάδια από την συγκομιδή του ελαιοκάρπου έως και την πώληση του ελαιολάδου
  • Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης χαρακτηριστικών ελαιολάδου για την εξέταση της ποιότητας και της γνησιότητάς του, στο στάδιο της παραλαβής τους, καθώς και στα τελικά προϊόντα.
  • Ενίσχυση της προβολής της ΟΕΦ η οποία στηρίχθηκε στην αξιοποίηση του δικτυακού τόπου της ΟΕΦ

Η Διοίκηση της ΟΕΦ ευχαριστεί θερμά όλους τους ανθρώπους που συμμετείχαν στο σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση του προγράμματος.

Αφήστε μια απάντηση