Απολογισμός πρώτου έτους προγράμματος ΟΕΦ 2021-2022

You are currently viewing Απολογισμός πρώτου έτους προγράμματος ΟΕΦ 2021-2022

Παρά τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στην έναρξη των προγραμμάτων εργασίας ΟΕΦ 2021-2022, η Οργάνωση Παραγωγών ΕΛΑΙΟΥ ΟΖΕΙΝ ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρώτο έτος του διετούς προγράμματος ΟΕΦ 2021-2022.

Στο διάστημα αυτό με συνέπεια, οργάνωση και ταχύτητα κατάφερε να υλοποιήσει μια σειρά δράσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας του παραγόμενου  ελαιολάδου, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελαιοκομικών εκμεταλλεύσεων των μελών -παραγωγών του συνεταιρισμού και την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι δράσεις αυτές , εντάσσονται στην ευρύτερη στρατηγική της ΕΛΑΙΟΥ ΟΖΕΙΝ για την παραγωγή ενός ελαιολάδου υψηλών προδιαγραφών. Ειδικότερα οι δράσεις που ξεκίνησαν και υλοποιούνται περιλαμβάνουν:

  • Την εγκατάσταση πιλοτικού συστήματος παρακολούθησης πληθυσμού δάκου με σκοπό τη δημιουργία ενός συστήματος έγκαιρης αναγνώρισης των τάσεων διακύμανσης του πληθυσμού του δάκου μέσω του οποίου θα ενημερώνονται οι παραγωγοί – μέλη της ΟΕΦ ώστε να εφαρμόζουν τις κατάλληλες πρακτικές καταπολέμησης.
  • Την πιλοτική εφαρμογή εναλλακτικών τεχνικών καταπολέμησης του δάκου στο πλαίσιο της οποίας ολοκληρώθηκαν όλες οι ενέργειες για την προετοιμασία της εφαρμογής καολίνης ως εναλλακτική τεχνική καταπολέμησης του δάκου σε επιλεγμένους ελαιώνες. Η δραστηριότητα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των προσπαθειών της ΟΕΦ για τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας του ελαιολάδου, τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της χρήσης συνθετικών εντομοκτόνων και της μείωσης του κόστους παραγωγής και αύξησης της παραγωγικότητας των ελαιώνων.
  • Πλήρης συμμόρφωση των διαδικασιών παραγωγής ελαιοκάρπου με τις απαιτήσεις του προτύπου ολοκληρωμένης διαχείρισης Agro 2.1-2.2/3. Η συμμόρφωση αυτή αποτυπώνει με τον πλέον εμφανή τρόπο τη δέσμευση της ΕΛΑΙΟΥ ΟΖΕΙΝ για την παραγωγή ελαιοκομικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και σύμφωνα με αειφορικές πρακτικές.
  • Ενίσχυση της κατάρτισης των παραγωγών, μέσω της συμμετοχής τους σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που συνοδεύτηκε από επιδείξεις πρακτικών στον αγρό και κάλυψε σημαντικές πτυχές της παραγωγικής διαδικασίας όπως η λίπανση και θρέψη των ελαιώνων , καθώς και η διαχείριση των εδαφικών πόρων
  • Εφοδιασμός παραγωγών με εξοπλισμό: Η ΟΕΦ ΕΛΑΙΟΥ ΟΖΕΙΝ κατά το 1ο έτος του προγράμματος ολοκλήρωσε την προμήθεια μεγάλου αριθμού παλετοκιβωτίων που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του ελαιοκάρπου
  • Ηλεκτρονικό σύστημα ιχνηλασιμότητας. Ξεκίνησε η ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλασιμότητας που καλύπτει τα στάδια από την συγκομιδή του ελαιοκάρπου έως και την πώληση του ελαιολάδου
  • Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης χαρακτηριστικών ελαιολάδου: Η ΟΕΦ στο πλαίσιο της παρακολούθησης της ποιότητας του ελαιολάδου που παράγει υλοποίησε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναλύσεων ελαιόλαδου για την εξέταση της ποιότητας και της γνησιότητάς του, στο στάδιο της παραλαβής τους, καθώς και στα τελικά προϊόντα.
  • Ενίσχυση της προβολής της ΟΕΦ η οποία στηρίχθηκε στην αξιοποίηση του δικτυακού τόπου της ΟΕΦ και άλλων δικτυακών τόπων όπως το omadesparagogon.gr

 

 

Αφήστε μια απάντηση